Videos

Increase your knowledge about how to create feeding adaptations, how to engage your child in communication, how to position your child nicely and many more topics. Enjoy!
Some of the videos are in Kiswahili too.

Zidisha ufahamu wako kuhusu jinsi ya kubuni njia mbalimbali za lishe, jinsi ya kumhusisha mwanao katika mawasiliano, jinsi ya kumshika mwanao ipasavyo na mada nyingine nyingi. Furahia!

Videos in English

Videos in Kiswahili